0 212 212 20 97

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Kurumsal Çözümler
  • İletişim

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin (Hes Kodu) Aydınlatma Metni

1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik bilgisi, HES kodu bilgisi, risk değerlendirme bilgisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; Asır Digital Bilgi Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu olarak, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; bina, tesis yerleşkeleri ve işin, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, olası yaygın hastalık ve virüslere karşı önlem alınması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

4) Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarımı, cihaz, sağlık taraması yolu ile toplanan kişisel verileriniz; belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, verilerinizi işleme amacımıza sebep yasal düzenlemeler ile kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik, kısmen otomatik veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

5) Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://asirdx.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; asirdigital@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@asirdx.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Defterdar Mahallesi Sakız Ağacı Sokak No: 4/6/1 Eyüpsultan/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?