0 212 212 20 97

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Kurumsal Çözümler
  • İletişim

Offline Address Book

Offline Addresss Book (OAB), Exchange Server tarafından üretilen ve kullanıcıların Outlook’larında bol bol kullandıkları bir özelliktir, servistir. Kullanıcılar bu servisten şirket bünyesindeki kişileri, grupları, toplantı odaları vs hakkında gerek duydukları bilgileri alırlar.

Exchange Server 2016 / 2019 üzerinde Offline Address Book her 8 saatte bir oluşturulur veya güncellenir. Bu durumda sisteme yeni eklenen kullanıcılar, toplantı odaları, gruplar vs kullanıcıların Outlook’larında geç görünecektir. Bu durumu aşmak için Exchange Server 2016 / 2019 üzerinde OAB oluşturulması güncellenmesi süresini değiştirebiliriz. Bu işlemi Power Shell üzerinden yapabiliyoruz.

Komutumuz aşağıdaki gibi çalıştırıyoruz;

New-SettingOverride -Name “OAB Guncelle” -Component TimeBasedAssistants -Section OABGeneratorAssistant -Parameters @(“WorkCycle=02:00:00”) -Reason “OAB 2 saatte bir guncelle” (komutun devamına –Server sunucuismi ekleyerek isterseniz sadece bir sunucuda değişiklik yapabilirsiniz)

Oluşturmuş olduğumuz ayarı uygulamak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz;

Get-ExchangeDiagnosticInfo -Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService -Component VariantConfiguration -Argument Refresh -Server GCMREXC01

Ben ortamımda tek sunucu olduğu için –Server parametresi ile sunucu ismimi belirterek uyguladım, eğer bu parametreyi kullanmadan komutu çalıştırırsak ortamdaki bütün Exchange Server 2016 ve 2019’lara uygular.

Son olarak uygulamış olduğumuz değerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bunun için de aşağıdaki komutu kullanıyoruz;

$diag=Get-ExchangeDiagnosticInfo -Server GCMREXC01 -Process MSExchangeMailboxAssistants -Component VariantConfiguration -Argument “Config,Component=TimeBasedAssistants”; $diag.Diagnostics.Components.VariantConfiguration.Configuration.TimeBasedAssistants.OABGeneratorAssistantBir cevap yazın