TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
Akıllı Şehirler
Ana Sayfa ÇÖZÜMLER | Akıllı Teknolojiler | Akıllı Şehirler |

Akıllı Şehirler

Akıllı Şehirler Kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, teknoloji ve çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

Akıllı Şehir ile amaçlanan:
» Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,
» Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
» Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
» Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Akıllı şehirler, şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve entegre Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir.

Akıllı Şehirler Çözümlerimiz:
» Akıllı şehir aydınlatma sistemi
» Akıllı atık toplama sistemi
» Akıllı sayma ve istatistik çıkarma sistemleri
» Akıllı trafik sistemleri
Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır