TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
Bilgi Güvenliği Danışmanlığı
Ana Sayfa HİZMETLER | Siber Güvenlik Hizmetleri & Danışmanlığı | Bilgi Güvenliği Danışmanlığı |

Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği Danışmanlığı Bilgi güvenliği danışmanlığı, kuruluşların iç ve dış tehditlerden korunmasına yardımcı olarak sistem sürekliliği ve bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulmadan iletilmesi ve saklanması gibi güvenlik politikalarının uygulanması için danışmanlık hizmetlerini kapsar. Bilgi güvenliği danışmanlığı sadece teknik isterlerin karşılanması değil çalışan, müşteri, paydaş, ürün, çözüm vb. tüm süreçlerin koordinasyonunu ve birlikte ele alınmasını gerektiren kavramdır.

Bilgi güvenliği danışmalığı günlük rutin işleyiş sırasında güvenlik adına yapılması gerekenleri, saldırı öncesi alınmasını gereken tüm tedbirleri, saldırı anında yapılması gereken aksiyonları ve saldırı sonrası yapılması gereken işlemleri tanımlar.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?
» Kurum çapında bilgi güvenliği farkındalığının yaratılması,
» Uygun kullanım, politikalar, prosedürlerin oluşturulması
» Kurum organizasyonu; kişiler, roller, uygun atamalar ve iş dağılımı,
» Güvenlik yazılım ve donanımları
» Bilgi güvenliği yönetiminin de diğer yönetsel süreçlerden biri olarak kurgulanması,
» Gerekli atamaların yapılması ve kaynak tahsisinin sağlanması,
» Yaptırımların uygulanması

Asır Digital Bilgi Sistemleri olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) danışmanlığını konusunda deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmetinizdeyiz.

Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır