TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
Bulut DLP (PaaS)
Ana Sayfa ÇÖZÜMLER | Bizim Bulut & Veri Merkezi | Bulut DLP (PaaS) |

Bulut DLP (PaaS)

Bulut DLP (PaaS) Veri kaybını önleme (DLP), hassas verilerin kaybolmamasını, kötüye kullanılmamasını veya yetkisiz kullanıcılar tarafından erişilmemesini sağlamak için kullanılan bir dizi araç ve süreçtir. DLP yazılımı, düzenlemeye tabi, gizli ve iş açısından kritik verileri sınıflandırır ve kuruluşlar tarafından veya önceden tanımlanmış bir ilke paketi içinde tanımlanan ve genellikle HIPAA, PCI-DSS veya GDPR gibi mevzuat uyumluluğundan kaynaklanan ilke ihlallerini tanımlar. Bu ihlaller belirlendikten sonra DLP, son kullanıcıların kuruluşu riske atabilecek verileri yanlışlıkla veya kötü niyetle paylaşmasını önlemek için uyarılar, şifreleme ve diğer koruyucu eylemlerle düzeltmeyi zorunlu kılar. Veri kaybı önleme yazılımı ve araçları, uç nokta etkinliklerini izler ve kontrol eder, kurumsal ağlardaki veri akışlarını filtreler ve bekleyen, hareket halindeki ve kullanımdaki verileri korumak için buluttaki verileri izler. DLP ayrıca uyumluluk ve denetim gereksinimlerini karşılamak ve adli tıp ve olay müdahalesi için zayıflık alanlarını ve anormallikleri belirlemek için raporlama sağlar. Onprem ortamınızda bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarları için, Bulut sağlayıcılarda bulunan sunucular için Bulut DLP hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır