TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Ana Sayfa ÇÖZÜMLER | Akıllı Teknolojiler | Nesnelerin İnterneti (IoT) |

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Fabrikaların Otomasyonu
Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihaz ve sistemlerle veri bağlantısı ve paylaşımı amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer gömülü fiziksel nesnelerin ağıdır. Bu cihazlar, sıradan ev nesnelerinden gelişmiş endüstriyel araçlara kadar değişiklik gösterir. Bugün 7 milyardan fazla birbirine bağlı IoT cihazı vardır.  Uzmanlar bu sayının 2020’ye kadar 10 milyara ve 2025’e kadar 22 milyara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorlar.

IoT bağlantılı nesneler düşük maliyetli hesaplama, bulut, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler aracılığıyla verileri minimum insan müdahalesiyle paylaşabilir ve toplayabilir. Dijital sistemler, bu hiper bağlantılı dünyada bağlantılı nesneler arasındaki her etkileşimi kaydedebilir, izleyebilir ve ayarlayabilir. Fiziksel dünya dijital dünya ile buluşarak iş birliği yapar.

Fabrika otomasyonu, üretimde insan iş gücünü azaltıp, dijital kontrol sistemlerine geçerek fabrikayı yüksek verim ve rekabetçi maliyetleriyle sektörde öne çıkarmayı amaçlayan otomasyon sistemidir. Fabrikadaki farklı proseslerin birbiriyle entegrasyonunu ve haberleşmesini sağlayarak; ürün girdi ve çıktılarını doğru ilişkilendirmek, üretimin her aşamasını gözlem ve kontrol edebilmek, sektöre özel otomasyon çözümleri sunmak fabrika otomasyonunun genel amacıdır. Fabrikada dijital dönüşümün avantajlarından bazıları;
» Üretim hızını arttırmak
» Hata oranını düşürerek ürün standardını sağlamak
» Karşılaşılan problem ve arızaları en aza indirgemek ve hızlı çözüm imkanı sunmak
» Personel kaza ve sakatlanma risklerini azaltmak
» Personel giderlerini düşürmek
» Detaylı sistem analizi ile genel durum kontrolü
» Sistemi uzaktan takip edebilmek ve anlık veri alışveriş imkanı sağlamak

Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır