TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
Teknik Destek ve Danışmanlık
Ana Sayfa HİZMETLER | Profesyonel Hizmetler | Teknik Destek ve Danışmanlık |

Teknik Destek ve Danışmanlık

Teknik Destek ve Danışmanlık Bilgisayarlar sayesinde iş süreçlerinin otomasyonu, çok hızlı ve zahmetsizce yönetilmeye başlaması, İnternetin hayatımızın her alanına girmesi işletmelerin kaçınılmaz bir şekilde Bilgi Teknolojilerine (BT) yatırım yapmasını gerekli kılmıştır. BT’ne tam hâkimiyeti olmayan yöneticiler, işletmelerine söz konusu yatırımları yaparken, entegratör teknoloji işletmelerinden destek almak zorundadırlar. Aksi takdirde yüksek meblağlar ödense bile iyi donanım, doğru konfigürasyon ve kusursuz bir altyapı kurulamadığı sürece teknolojik sorunlar devam etmektedir.

Kuruluşlar, BT’ni kendi yapılarına entegre ettiğinde, ancak var olan sürecin sadece küçük bir kısmını tamamlamış olurlar. Asıl süreç, BT’nin işletme ve idamesinin sağlanmasıdır. Bu süreçte işletmeler, gerek bünyelerinde uzman bilgi işlem personeli bulundurarak, ya da BT Teknik Destek Sözleşmeleriyle BT’ni yönetmektedirler.

Teknik Destek Sözleşmeleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
» BT sistem, altyapı ve servislerin işletme, idame ve teknik desteği,
» BT ağ ve güvenlik donanım ve yazılımlarının işletme, idame ve teknik desteği,
» Bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar vb. son kullanıcı ürünlerinin işletme, idame ve teknik desteği,
» Verilerinizin korunması, yedeklenmesi, gerektiğinde kurtarılması,
» Periyodik bakımlar ve proaktif çalışmalar ile sistem sürekliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması,
» Periyodik sağlık taraması ve kontroller.

Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır